Nanoeduca

Síntesi

Ara que ja coneixes les possibilitats que ofereixen la nanociència i l’or...
T’atreveixes a sintetitzar unes nanopartícules d’or?

Abans de fer-ho t’hauràs de familiaritzar amb diversos aspectes de la síntesi química: com són el treball al laboratori, els tipus de reaccions que existeixen o com igualar una reacció química.

Visita virtual al Laboratori de Síntesi de Nanopartícules: seguretat i residus

Descobreix com es treballa de forma segura en un laboratori de síntesi de nanopartícules; com es gestionen els residus i quin tipus d’equipaments es fan servir.

Et proposem un itinerari ple de reptes!

Tipus de reaccions químiques

Una reacció química és una transformació on la composició de la matèria varia. Al principi tenim unes substàncies, i al final unes altres. Es produeixen perquè les molècules dels reactius xoquen i es trenquen els enllaços interns (entre els àtoms). Perquè això passi cal que les molècules xoquin en la direcció adequada i amb suficient velocitat. El trencament dels enllaços entre els àtoms fa que es reorganitzin i es formin els productes.

Imatge: Wikimedia (Daniele Pugliesi)

Descobreix quins tipus de reaccions químiques existeixen i posa a prova els teus coneixements!

Vols seguir practicant?

Et proposem cinc noves reaccions. Endevina de quin tipus són!

  • Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g)
  • Na2CrO4(aq) + 2 AgNO3(aq) → Ag2CrO4(s) + 2 NaNO3(aq)
  • CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)
  • 2 HCl(aq)+ Ca(OH)2(aq) → NaCl2(aq) + 2 H2O(l)
  • C4H10(g) + 13 O2(g) → 8 CO2(g) + 10 H2O(v)

Calculadora de reaccions químiques

Per tal d’igualar les reaccions químiques cal que recordis la Llei de conservació de la massa: hi ha d’haver el mateix nombre d’àtoms de cada element a banda i banda de la reacció.

Reactius → Productes

Llavors, es tracta d’anar comptant i seguir un ordre determinat. Per exemple, sempre és millor començar pels elements que només apareixen a una de les substàncies (a reactius o productes). I deixar per a després els que es troben a més d’una substància. T’animes a fer servir la Calculadora de Reaccions Químiques?

Síntesi Nanopartícules d'or

Ha arribat el moment! Ja estàs preparat per sintetitzar les teves primeres nanopartícules d’or. Segueix el mètode experimental i demostra que ets capaç de sintetitzar i fer créixer les nanopartícules!

Com heu pogut veure la síntesi de nanopartícules és un treball de precisió. Cal seguir un mètode determinat (jugant amb diverses variables) per obtenir-les de la mida desitjada, aconseguir una suspensió homogènia i per evitar col·lapsin i acabin amalgamades.

I el meu projecte?

Busqueu processos dins del cos que donin lloc a malalties (ex: com es formen les pedres al ronyó, o els clots de greix que donen lloc als infarts).

Identifiqueu si en aquests processos es dona alguna reacció química i plantegeu de quin tipus serà. A continuació descriviu en quin procés actuarà la vostra nanopartícula (ex: evitarà l’acumulació de greixos).

A les aplicacions que heu vist de les nanopartícules d’or es dona alguna reacció química? De quin tipus són?

Penseu si al vostre prototip les nanopartícules estaran recobertes amb alguna substància concreta i plantegeu-vos si es donarà alguna reacció química. Justifiqueu de quin tipus serà. No oblideu explicar com actuaran les nanopartícules en el vostre prototip: on estaran situades?, amb què interaccionaran?

Com representaríeu de forma artística la transformació que es dona a les reaccions químiques? En concret, a les que donen lloc a les nanopartícules d’or.

Inspireu-vos en algun dels moments de l’interactiu de síntesi de nanopartícues d’or i feu-ne una interpretació artística. Hi podeu representar, els canvis de colors i formes que es donen durant la formació o el creixement de les nanopartícules.

Continuar