Nanoeduca

Or especial

A part de les joies, a on més podem trobar l’or en el nostre dia a dia?
Per què ens trobem en una nova Febre de l’Or?
I què hi té a veure la nanociència?

La nova febre de l'or

Us imaginàveu que es podien fer tantes coses amb l’or?

Doncs seguiu explorant totes les possibilitats que ens ofereix aquest i altres materials, segons si es troben en forma macro, o nano, en el següent interactiu.

Propietats macro/nano

Com heu pogut veure en el cas de l’or, les propietats dels materials varien molt segons la mida en què es trobin.

Descobriu com canvien les propietats elèctriques, òptiques o químiques segons si el material es troba en forma macro, o nano.

Treball a l'Aula

Descarregar

Ordeneu els materials segons les seves propietats.

Tingueu en compte que el carboni el trobem en dues formes diferents dins de l’interactiu.

Treball a l'Aula

Responeu les següents preguntes sobre les formes nano dels diferents materials:

  • Amb quins dos materials podem fer nanopartícules de diferents colors?
  • Quins factors determinen que les nanopartícules d’un material tinguin un color o un altre?
  • Amb quins materials es poden fer nanotubs?
  • Quines nanopartícules presenten magnetisme?

I el meu projecte?

Anoteu quines són les aplicacions que tenen les nanopartícules d’or en medicina. Descriviu també com són aquestes nanopartícules i com funcionen.

Anoteu quines aplicacions tenen les nanopartícules d’or més enllà de la medicina. Escriviu també les propietats de les nanopartícules d’or que penseu que puguin arribar a tenir alguna aplicació, que potser encara no existeix.

Fixeu-vos en els colors que podeu aconseguir modulant la mida de les nanopartícules d’or. Com fan tots els artistes, a l’hora de descriure la vostra obra haureu d’informar dels materials que heu emprat per fer-la. En aquest cas, podreu descriure els colors de la vostra obra amb la mida de les nanopartícules.

Si necessiteu fer servir altres colors que no provinguin de les nanopartícules d’or, poseu també de quins materials estan fets.

Continuar