Formació

NanoEduca - Formacio

Les entitats que impulsem NanoEduca proposem sessions de formació per a docents de secundària. Estan enfocades principalment a les àrees de ciències, tecnologia i matemàtiques, però incorporen altres àmbits transversals com el debat constructiu o la filosofia (ètica). Aquestes sessions formatives s’ofereixen a través de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona.

Les inscripcions per a la formació del curs 2022 estan obertes del dia 1 al 20 d’octubre de 2022. Podeu gestionar la matrícula i consultar-ne el programa al web de la Formació en nanociència i nanotecnologia de l’ICE UB.

Objectius

  • Millorar la capacitació professional i actualitzar els coneixements dels docents de secundària mitjançant la seva formació permanent.
  • Fer palesa la presència, cada vegada més habitual, de productes amb components nanotecnològics en la vida quotidiana.
  • Conscienciar sobre la importància de les nanotecnologies i del fet que ja es puguin considerar tecnologies d’interès i ús general.
  • Proporcionar al professorat eines i recursos de docència, divulgació i comunicació de la nanociència i la nanotecnologia.
  • Reflexionar i argumentar respecte de les implicacions ètic-socials de la introducció de la nanotecnologia en la vida quotidiana.
  • Crear una xarxa d’intercanvi de coneixements i col·laboració permanent entre professionals investigadors i docents.

Programa finançat per: